Vals alarm

Veel alarmmeldingen blijken achteraf onnodig (loos of vals) te zijn. Als u merkt dat uw alarm
afgaat en u weet dat het een vals alarm is, bel dan onmiddellijk de Securitas alarmcentrale
onder vermelding van uw ID- en pincode en meldt uw alarm af.
Omdat de politie ieder jaar te maken heeft met veel loze alarmeringen, heeft zij met
de alarmcentrales in Nederland afspraken gemaakt. Zo rukt de politie enkel uit in
geval van een geverifeerde alarmmelding. Dat is een alarmmelding, waarbij er twee
componenten uit twee opeenvolgende zones in uw huis melding geven of als na ontvangst
van één alarmmelding een verifcatie plaatsvindt door een persoon of via een
camera.
 

Contact via mail Telefonisch contact