Gele en rode kaarten

Ook is het gele en rode kaartensysteem ingevoerd. Dit houdt in dat u na twee valse alarmmeldingen (waarbij de politie wordt gewaarschuwd) binnen drie maanden een gele kaart ontvangt van de alarmcentrale. Als binnen drie maanden na het uitreiken van de gele kaart weer een vals alarm wordt veroorzaakt, ontvangt u een rode kaart. Dit betekent dat de politie drie maanden lang niet meer gewaarschuwd mag worden.

NB: Een valse alarmmelding die door u tijdig wordt afgemeld, telt niet voor het gele en rode kaarten systeem.

Contact via mail Telefonisch contact